Disclaimer

                                                         Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed.
BasicKleding.com aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. 
In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.BasicKleding.com behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.